“Cannabis kan het hart schaden”

Op 24 april 2014 publiceerden talloze websites over de toxiciteit van cannabis en schreven over de “dodelijke risico’s van cannabis”. Het originele artikel verscheen in de Journal of American Heart Association en die conclusie is gewoon fout. De hoofdauteur van de studie, professor Emilie Jouanjus, is verbaasd en geprikkeld.

Een patiënt wordt onderzocht om de oorzaak van een probleem vast te stellen. Als een eerste onderzoek geen veel voorkomende oorzaak aan het licht brengt, wordt verder gezocht naar “ongewone” oorzaken. Dat kan medicatie zijn of een andere chemische stof.

Tussen 2006 en 2010 werden cardiovasculaire stoornissen vastgesteld bij 35 van de 1979 onderzochte gevallen in Frankrijk. “Een oorzakelijk verband is evenwel zeer moeilijk te bewijzen”, stelt Jouanjus. De cijfers zijn gebaseerd op verklaringen van patiënten. Een stijging van het aantal verklaringen kan voortvloeien uit puur sociologische oogpunt. Mensen zijn meer geneigd met hun arts over cannabis te praten, aldus de onderzoekster.

Belangrijk is vast te stellen of, zelfs in uiterst zeldzame gevallen, de schadelijke effecten op cannabis kunnen afgeschoven worden. Probleem is dat Europeanen doorgaans een mengsel van cannabis en tabak roken. “Het begrenst onze onderzoeksmogelijkheden omdat in Frankrijk tabak en alcohol niet tot de illegale drugs behoren en dus niet in een vergelijkende studie met illegale drugs aan bod kunnen komen (addictovigilance tegenover pharmacovigilance).”

Het kan dus net zo goed te wijten zijn aan tabak. Een klein percentage hartziekten doet zich bij jonge mannen voor en daartussen bevinden zich ook cannabisgebruikers. Een oorzakelijk verband is er niet. De oorspronkelijke titel zegt wat het is: “Signal of increasing risk of serious cardiovascular disorders”. Het is een signaal, een te onderzoeken piste, meer niet, besluit Jouanjus.

Een ander storend element in veel wetenschappelijke artikels over drugs is het veelvuldig herhalen van de term ‘illegaal’, alsof het een farmacologische eigenschap is.

Ik citeer:

“De vele elementen die een rol spelen in het opstapfenomeen maken het moeilijk om een definitief oorzakelijk verband te leggen tussen cannabis en het latere MISBRUIK van andere ILLEGALE drugs.”

“Bij wie cannabis gebruikt op de leeftijd van 14 jaar of jonger is er later een hoger percentage MISBRUIK van ILLEGALE drugs.”

Ook professor Didier EBO van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen laat zich daaraan vangen en schrijft in zijn allergieonderzoek: “Onze gegevens wijzen erop dat ILLEGAAL CANNABISMISBRUIK een cannabisallergie kan veroorzaken.”

Wat met het ILLEGAAL GEBRUIK? Wat met het LEGAAL GEBRUIK? Wat met het LEGAAL MISBRUIK?

Als de ILLEGALITEIT het probleem is, maak het dan in naam van de volksgezondheid maar snel legaal.

Als dan zulke nepstudies – want dat zijn het – gebruikt worden als referentie in een nieuw onderzoek dan maakt die besmetting dat nieuw onderzoek even waardeloos als zijn referenties. Het wordt dan uiterst moeilijk om nog een objectief studieresultaat te vinden. Je zal ontdekken dat de meeste studieresultaten gebaseerd zijn op vergiftigde conclusies, een besmetting die zich uitbreidt en zich als een kwaadaardig virus verspreidt.

Een mooi voorbeeld daarvan is het geval van de “cannabisdoden”.

 

Afstand nemen van iets of iemand gedurende korte tijd wordt beloond met een beter overzicht van de situatie. Heb je iemand een tijd niet gezien dan kan je oordelen of die persoon dikker of dunner geworden is, beter dan wie er dagelijks mee samenleeft. Cannaclopedia.be bleef zes jaar wat het was, geen aanpassingen, geen toevoegingen, onbeweeglijk. Tijd dus voor een inhaalbeweging.

Ik ben een beetje verslaafd aan de krantenkoppen op het internet. Dat is mijn venster op de wereld. Alleszins op een wereld die mij voorgeschoteld wordt door een tiental grote (pers)chefs vol (genetisch) gemanipuleerd en voorgekauwd (lees)voer waarvan duizenden mediaorganen de kruimels oppikken. De oprispingen die daaruit volgen zijn voor ons. Het is interessant om die krantenartikels eens wat grondiger te lezen met het oog op de informatieve waarde ervan.

Om het met een voorbeeld duidelijk te maken gaan we even terug in de tijd naar 2004. Op 10 november van dat jaar gaf de Vlaamse Vereniging Behandelingscentra Verslaafdenzorg (VVBV) via hun voorzitter Dirk Vandevelde, cijfers vrij over de “cannabisverslaafden”. De informatie werd door het persagentschap Belga verspreid onder de titel “Eén op drie cannabisverslaafden woont bij ouders”.

Het artikel stelt dat “jaarlijks zeshonderd nieuwe patiënten met een problematische cannabisverslaving aankloppen bij een Vlaams centrum voor drugsbehandeling” en dat “tien procent van de cannabisverslaafden geen inkomen heeft en een schuldenlast meesleept”.

Aansluitend, nog steeds onder het hoofdstuk “cannabisverslaafden”, gooit de reporter van Belga er gelijk dingen bij als de “grote angst bij de ouders voor ziektes, justitie, slechte schoolresultaten, enz …”. Vandevelde verklaart dat “ouders na verloop van tijd zelfs medeplichtig worden door geld te geven opdat hun zoon niet zou gaan stelen of hun dochter niet in de prostitutie terechtkomt”. Kwijlend van sensatiezucht nemen de media die gegevensvervalsing voor waar.

Enkele jaren later (mei 2007) krijgen we weer opnieuw statistieken van Dirk Vandevelde van de VVBV, ditmaal verspreid door Belga onder de titel "Eén op de vier verslaafd aan cannabis". De titel verschijnt boven het bewuste artikel in DS Online, DM Online, VTM, BvL, GvA, en een aantal andere.

Moet de titel een idee geven van de inhoud van het artikel? Ik meen van wél. De titel wordt al snel gevolgd door "Bijna één op vier jonge druggebruikers die professionele hulp zoeken, doet dat voor een problematisch cannabisgebruik". Het gaat dus niet over 1 op 4 cannabisgebruikers maar over 1 op 4 druggebruikers die professionele hulp zoeken. Waar de andere 3 op 4 problemen mee hebben, wordt nergens verteld maar we mogen aannemen dat het voornamelijk gaat om personen die verslaafd zijn aan alcohol, synthetische drugs, of medicatie.

Wie gaat als cannabisgebruiker 'professionele hulp' zoeken?
Dat is in de eerste plaats de cannabisgebruiker die een probleem heeft met de substantie die hij gebruikt. In veel gevallen gaat het dan over jongeren die op een of andere straathoek 'cannabis' kopen. Een aantal van die jongeren heeft hier feitelijk een probleem met een geparfumeerd mengsel van balatum en kamelenstront. Die jongeren kunnen bezwaarlijk 'slachtoffer van cannabis' genoemd worden. De onmogelijkheid van kwaliteitscontrole is hier de oorzaak van. De oorzaak van de onmogelijkheid om kwaliteitscontrole te doen, is het verbod.
 

De media zijn dood !
Leve de nieuwe Media !

Neuropsychopharmacology (2007) 32, 607–615. doi:10.1038/sj.npp. 1301127; published online 5 July 2006 - Adolescent Cannabis Exposure Alters Opiate Intake and Opioid Limbic Neuronal Populations in Adult Rats - Maria Ellgren1, Sabrina M Spano1 and Yasmin L Hurd

Cannabinoids promote embryonic and adult hippocampus neurogenesis and produce anxiolytic- and antidepressant-like effects - Wen Jiang, Yun Zhang, Lan Xiao, Jamie Van Cleemput, Shao-Ping Ji, Guang Bai and Xia Zhang, Neuropsychiatry Research Unit, Department of Psychiatry, University of Saskatchewan, Saskatoon, Saskatchewan, Canada. Department of Neurology, Xijing Hospital, Fourth Military Medical University, Xi’an, People’s Republic of China. Department of Biomedical Sciences, Dental School, Program in Neuroscience, University of Maryland, Baltimore, Maryland-USA.

Cannabis Use: Signal of Increasing Risk of Serious Cardiovascular Disorders - Emilie Jouanjus, PharmD, PhD; Maryse Lapeyre‐]Mestre, MD, PhD; Joelle Micallef, MD, PhD, The French Association of the Regional Abuse and Dependence Monitoring Centres (CEIP‐]A) Working Group on Cannabis Complications*

2014 04 28 Cannabis et accidents cardiaques : une piste  à explorer... rien de plus - http://www.allodocteurs.fr/actualite-sante-cannabis-et-accidents-cardiaques-une-piste-a-explorer-rien-de-plus-13266.asp

Toxicology and pharmacology of cannabis sativa with special reference to Δ 9-THC - Author: Gabriel G. NAHAS - Pages: 11 to 27 - Creation Date: 1972/01/01 - Toxicology and pharmacology of cannabis sativa with special reference to Δ 9 –THC - M.D. Ph.D. Gabriel G. NAHAS Professor of Anaesthesiology, College of Physicians and Surgeons of Columbia University, New York

Het Laatste Nieuws juni 2006 - “Cannabisgebruik maakt kwetsbaarder voor heroïne”
De Morgen 4 april 1996 – ‘Cannabisoorlog in Parijse rechtzaal’ – Prof. Isabelle Stengers https://www.ulb.ac.be/rech/inventaire/chercheurs/3/CH2533.html - Archief cannaclopedia

 

Cannabis, pers en politiek

Bronnen :

Fastfood als leesvoer

 

VIDEO VAN DE MAAND - 2016.09

CASS16-01

Alors c’est qui les casseurs ?

Meest opvallende video in september komt van het Franse videocollectief Activideo over de maanden durende protesten tegen de loi travail. Lees ook het artikel in DeWereldMorgen (NL). Video: FR - Ondertitels ENG. (Duur 36’02)

De grootste groep 'hulpzoekers' zijn echter de jongeren die met een jointje of een grammetje van de trein geplukt worden. Die worden zonder uitzondering allemaal naar de hulpverlening gestuurd. En dan spreek ik niet alleen over jongeren. Ik heb het op mijn vijftigste ook nog aan de lijve (en neem dat maar letterlijk) mogen ondervinden (lees hier het verslag). Dat tikt natuurlijk lekker aan. In de statistieken van de VVBV wordt iedere betrapte gebruiker opgenomen en dat is helemaal wat anders dan een gebruiker die 'professionele hulp' zoekt. Het is kiezen of delen: naar de verslaafdenzorg of vervolging. De jongeren kiezen eieren voor hun geld, gaan een beetje emmeren bij de hulpverlening over hoeveel ze wel blowen, vullen wat vragenlijsten in, beloven beterschap en nemen dan de trein terug naar Roosendaal.

Je kan nu zeggen, ja maar dat was tien jaar geleden zo … goed, dan gaan we naar 2015 en daar zijn de statistieken weer van Dirk Vandevelde van de VVBV. Ditmaal gaat de verspreiding onder de titel “Meer tieners zoeken hulp voor cannabisgebruik” en “het aantal blijft toenemen”.

DS-online journalist Yves Delepeleire, die er tien jaar eerder ook al bij was, schrijft zijn opinie onder de sappige titel “Jongeren slagen er niet in met cannabis te stoppen”.

Het zijn slechts enkele kleine voorbeelden, maar die grote titels in de kranten leveren natuurlijk de nodige munitie aan politici die van dat alles geen kaas hebben gegeten.

 

NMED16-01

Parlementsleden hebben dagelijks de beschikking over wat de nationale en internationale pers te bieden heeft. Het mag niet verwonderen dat zij zich beperken tot de titels en de stukjes die over hen of over hun politieke partij gepubliceerd worden. Dat is geen geheim en dat kan hen ook niet kwalijk genomen worden, het is een overdosis (des)informatie. De oppervlakkigheid groeit elke dag een beetje meer en uiteindelijk wordt alles kritiekloos geabsorbeerd.

“Cannabisgebruik maakt kwetsbaarder voor heroïne” kopt een Vlaamse sensatiekrant. In het artikel verwijst de auteur naar een publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift en trekt daaruit de conclusie dat “daarmee de steppin’stone theorie bewezen is”.

Dat is wat de kranten ons voederen. De journalist verwijst naar een artikel waarvan de inhoud werd samengevat door een groot persagentschap maar heeft het oorspronkelijk artikel niet gelezen. Wie dat wel doet wordt geconfronteerd met een heel ander verhaal. De studie werd uitgevoerd door Yasmin Hurd van het Mount Sinai Hospital in New York. Het gaat niet over cannabis maar over THC, één van de vijfentachtig cannabinoïden en een vijfhonderdtal andere stoffen die in de cannabisbloem interageren.

Het gaat ook niet over natuurlijke THC maar over één synthetische cannabinoïde die WIN55,212-2 genoemd wordt. Het is een molecule die enige gelijkenis en veel ongelijkenis vertoont met natuurlijke THC. Die ongelijkenis is noodzakelijk voor het verwerven van een patent op de synthetische stof die trouwens ook veel krachtiger is dan natuurlijke THC.

De studiemethode staat ver verwijderd van reëel cannabisgebruik.

WIN55,212-2 wordt opgelost in ethanol en daarna verdampt onder stikstof. Wat overblijft wordt opgelost in een 0,9% NaCl verdunning en een emulgator E433 wordt toegevoegd. Die vloeistof wordt dan bij ratten ingespoten onder het buikvlies. Onder verdoving met isufluran wordt de ingebrachte katheder gespoeld met heparine en ampicilline. De rat krijgt een pijnstiller carprofen toegediend en wordt getraind op het indrukken van een knop in zijn kooitje. Bij elke druk op de knop krijgt de rat een dosis methadon toegediend.

Wie daaruit concludeert dat cannabisgebruik kwetsbaar maakt voor heroïnegebruik is geen wetenschapper maar een oplichter.

 

thc vs win55

Maar daarover staat niets in de krant. Daar staat enkel de grote titel. Toegegeven, “cannabis” of “marihuana” zijn betere eyecatchers dan WIN55,212-2.

De politicus heeft enkel de titel gelezen. En dat moet volstaan, het past immers perfect in het prohibitionnistische kraam.

Het is maar één voorbeeld van desinformatie. De wetenschappelijke tijdschriften staan bol van soortgelijke nonsens, enkel gevoed door publicatiedrang en budgetverwerving.

“Studie wijst uit dat marihuana de groei van hersencellen beïnvloedt”, titelt de Journal of Clinical Investigation (what’s in a name?). En weer heeft de onderzoeker een methode gebruikt die mijlen ver staat van een reële gebruiksmethode. Muizen kregen namelijk HU-210 in de hersenen ingespoten. HU-210 is een synthetische cannabinoïde die tot achthonderd keer sterker is dan natuurlijke THC. Dergelijke studieresultaten projecteren op marihuanagebruik is onwetenschappelijk.
 

HU-210

Professor gynecologie aan de ULB Hendrik Cammu bracht tijdens het debat op de studiedag cannabis van JongVLD in maart 2014, gevallen ter sprake van overlijden door cannabis. Op mijn vraag waar zijn wetenschap vandaan komt antwoordt hij met een onderzoeksresultaat van februari 2014. Die studie steunt op vroegere resultaten en baseert zich voornamelijk op de “apenstudie” van Gabriel Nahas uit 1972. De apenstudie is een experiment van Nahas (toen in dienst van NIDA) waarbij hij een aantal primaten een gasmasker opzette en daar gedurende vijf minuten ononderbroken de rook van zo’n honderd gram cannabis doorjaagt. Het resultaat is hersenschade en dood door verstikking. Nahas werd wegens onderzoeksfraude financieel drooggelegd en trok naar Frankrijk om er drugsadviseur van Chirac te worden.

In 1993 publiceerde “Maintenant” een artikel van schrijfster en cannabisactiviste Michka, waarin Nahas volledig ontdaan wordt van zijn wetenschappelijke waarde. Michka werd voor de rechter gedaagd maar die oordeelde dat Nahas wel degelijk een kwakzalver was. De man verdween maar zijn nepstudies blijven nieuwe wetenschappelijke studies vergiftigen.

Daaruit kan enkel besloten worden dat de auteurs de studies waarnaar ze verwijzen, niet lezen of zich bewust laten vergiftigen. Het duurt immers jaren, zo niet decennia vooraleer iemand tot op de bodem gaat. Veel studieresultaten zijn gebaseerd op vergiftigde conclusies, een besmetting die altijd groter wordt.

Zo blijft de studiefinanciering intact, de pers zorgt voor de in het oog springende titels zonder zich om de inhoud te bekommeren, de politici laten zich al dan niet vrijwillig ringeloren met sloganeske titels zonder zich de vraag te stellen of wat ze lezen wel correct is.

Als dan die slogans ook nog gebruikt worden om een verbod op cannabis te verantwoorden dan spreken we over wanbeleid.

JosNijsten2014

 

nahas1

Gabriel Nahas en Nancy Reagan Say NO to (illegal) drugs

VIDEO VAN DE MAAND - 2016.10

Macklemore

Macklemore - Drug Dealer

My drugdealer was a doctor, doctor,
Had the plug from Big Pharma, Pharma
He said that he would heal me, heal me
But he only gave me problems, problems
I think he tryin’ to kill me, kill me
He tried to kill me for a dollar, dollar
(Duur 3’43)

VIDEO VAN DE MAAND - 2016.11

BBC stopped in China

In een poging om een verkiezingskandidate te interviewen in China, maakte de BBC ploeg kennis met een nieuwe vorm van democratie in het land dat de rommel produceert die de Europese markten overspoelt. Apple, Canon, Decathlon, en honderdmiljoen andere merken komen uit China, tot de straatstenen van Diksmuide toe. (Duur 5’15)

VIDEO VAN DE MAAND - 2016.12

More likely to kill you ...

The US government and billionaire owner class constantly pump out propaganda through the media, think tanks, etc. to gin up anti-Muslim fear and support for more military spending and death. When you look at the math of it all, terrorists become far less scary. (Duur 8’57)
 

VIDEO VAN DE MAAND - 2017.01

Jimmy Dore on fascism

The terrorists hate our freedom …
(Duur 1’33)
 

ODDS01
V1611
V1701
LG01
LG02
LG03
LG04
LG05
LG06
LG07
LG08
LG18
LG17
LG16
LG19
LG25
LG12
LG22
LG21
LG24
LG14
LG15
LG13
LG20
LG09
LG23

VIDEO VAN DE MAAND - 2017.02

Pussy Riot on Trump

Pussy Riot - Make America great again
(Duur 4’57)
 

VIDEO VAN DE MAAND - 2017.03

George Carlin - Euphemisms

In the age when torture has become "enhanced interrogation techniques", when the rich are "job creators", when murdered children are "collateral damage", it is good to remember these brilliant words from the late, great, George Carlin. (Duur 9’00)
 

RIOT1702
VVDM17-3
Website_Design_NetObjects_Fusion
LOGO2016
HND1
HND2